non-profit Art - Stichting Dwaalhaas KVK 69071004

"Bij-Producten" voor 5 € & "The NEW Art Project" DWAAL-sporen ( Paintings with Text )

dinsdag 26 september 2017

10 jaar geleden / Oude Krant

Op visite bilj een Kunstenaar 
net als het vorige berichtje ( kranten artiekel ) is ook hier niets van te begeipen of te lezen, ik heb de text ingescand met een App-je "waardeloos" 😁

Dwaalhaas houdt open huis

EINDHOVEN De Eindhovense meubels, klokken en vazen. enstad van Eindhoven en zo.....
vense kunstenaar De- De Waal verloor in 1991 zijn verwierf hij de naam Stads-
Dwaalhaas houdt zaterdag 24 vriendin aan anorexda nervosa. kuristschilder' Ook kijkt hij met
en zondag 25 februari een Zjn wereld stond op z'n kop en trots terug op diverse interviews
open atelier. Het is een ech- en drugs verloor hij zijn baan en
te aanrader om een kijkje te
nemen bij deze Paradijsvo- totdat hij letterlíjk uit de goot Stichting Anorexia Nervosa


gel
door weg te vluchten in drank voor radio en televisie, onder
meer bij Veronica Live waar hij
zijn woning. Hij was dakloos twee schilderijen vellde voor
werd gevist door een pieuwe De Waal verkoopt zijn werken
vriendin. ZiJ zorgde ervoor dat niet zomaar aan iedereen en
Ruim twee jaar geleden brand hij onderdak kreeg in een ate. ook exposeert hij zijn kunst
de dle woning en het atelier van liercomplex. Om zijn kamer wat nauwelijks in andere galeries.
Kunstschilder DeWaal 65 uit. op te vrolijken, plunderde De Het stelt zijn werk het liefst op
Veel van zijn levenswerken gin: Waal de alvalberg van de kun ertrouwde grond tentoon
hierbij verloren. Gelukkig stenaars die in hetzelíde com. zijn eigen woning en atelien
kreeg hij var Woningstichting plex woonden. IHIj begon zelf te waar hij regeimatig mensen op
vangt die het moeilijk
pal naast zjn oude afgebrande Hij heelt verschillende exposi-Nieuwsgierig geworden? Neem
woning
Met een oleuw atelier
nienwe werken is De Waal nu wandelroute samenstelde kikje aan de lan van der Bildt
ties gehouden, onder meer in komende zaterdag of zonday,
1999 toen hij een kunstzinnige tussen 11.00 en 18.00 uur, een
en veel
weer helemaal terugvan wegge. waarin ruim 200 schilderijen strat 22 en 24 in Eindhoven. le-
schildert hij tegenwoordig ook zien waren. Allemaal in de bin- strekt, een vaasje meenemen

door een pieuwe De Waal v
in. 7ij zorgde ervoor dat niet zomaar aan iederen en

derdak kreeg in een ate ook e
plex. Om zijn kamer wat nauwelijks in andere galeries
vrolijken, plunderde De Het stelt zijn werk het liefst og
e alvalberg van de kun- vertrouwde grond' tentoon:
s die in hetzelíde com- zijn eigen woning en atelier
onden. Hij begon zelf te waar hij regelmatig mensen op-
en en met succes.
t verschillende exposi- Nieuwsgierig geworden? Neem
ouden, onder meer in komende zaterdag of zondag
n hij een kunsizinnige tussen 1100 en 18.00 uur, ee
oute samenstelde kijkje aan de Jan van der Bildi-
uim 200 schilderijen straat 22 en 24 in Eindhoven. le-
and op 52 locaties te dereen mag, zolang de voorraad
n. Allemaal in de bin- strekt, een vaasje meenemen
erkoopt zijn
hij zijn kunst
vangt die het moeilijk hebben

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dwaalhaas Chatbox